Montgomery McCracken s potešením odhaliť, že firma spolupracovala s publikáciami Hackney s cieľom predstaviť športové lieky, ako aj zákon, celkový zdroj noviniek, súhrny situácie, články, ako aj metódy. Pokiaľ ide o športové medicíny, ako aj zákon, či sa vyvíjajú na profesionálnej, kolegiálnej, strednej škole, ako aj na úrovni amatérskej úrovne. Ako redaktori budú slúžiť ako redaktori členovia športových zranení Montgomery McCracken, vrátane partnera Stevena Pachmana, ako aj spolupracovníkov Dylana Henryho a Kim Sachsa. Športová medicína, ako aj právne predpisy sa dodávajú bezplatným členom športového priemyslu.

Metóda športového zranenia Montgomery McCracken bráni a radí vysokým školám, univerzitám, ako aj stredným školám, lekárskym odborníkom (lekári, atletickým trénerom, ako aj praktickým lekárom), ako aj organizáciám na vnútroštátnej úrovni, vzhľadom na to Prípady poranenia mozgu (TBI) so zameraním na otras mozgu, syndróm druhého účinku, ako aj chronická traumatická encefalopatia (CTE).

Pachman je partnerom súdneho oddelenia spoločnosti Montgomery McCracken. Jeho metóda sa sústreďuje na obranu prípadov TBI, ako aj na zastupovanie jednotlivcov, ako aj na systémy inštitúcií v katastrofických záležitostiach týkajúcich sa zranenia športu, ktoré vyplývajú z údajných predčasných rozhodnutí o návrate na hranie, ako aj z iných teórií nedbanlivosti v kontexte športu. Medzi jeho reprezentácie patrí množstvo významných, národne publicizovaných otrasov mozgu, ako aj ďalšie situácie TBI proti členským univerzitám NCAA, ako aj univerzity, stredných škôl, ako aj personálu inštitúcie vrátane atletických trénerov, trénerov, lekárov, ako aj sestry praktizujúci. Medzi tieto situácie patrí katastroficky poškodení futbalisti, ako aj ďalší športovci, ktorí údajne utrpeli predchádzajúce otrasy, ako aj syndróm druhého efektu, okrem hráčov diagnostikovaných s CTE, ktorí sú dodržiavaní post mortem pitvy mozgu. Pachman tiež pravidelne radí úradníkom inštitúcií, ako aj advokátom, nebezpečným manažérom, atletickým oddeleniam, ako aj ich zamestnancom, ako aj odborníkom na zdravie a wellness o problémoch s inštitucionálnymi zodpovednosťami týkajúcimi Ďalšie zranenia súvisiace so športom.

Pachman je pravidelným rečníkom v právnych záležitostiach týkajúcich sa primeranej správy otrasov týkajúcich sa športu, ako aj iných zranení súvisiacich so športom, ako aj viacerých článkov o témach, ako presne znížiť nebezpečenstvo právnej zodpovednosti za šport Súvisiace zranenia, ako aj ochrana pred súdnymi spormi vyplývajúcimi z katastrofických udalostí súvisiacich s športom. Pachman je pravidelne citovaný Národnými médiami, vrátane ESPN, The New York Times, The Washington Post, ako aj CBS Sports, ako aj prednášal hosťov University of Oklahoma, University of North Carolina v Chapel Hill, University of Maryland, Villanova University, ako aj Virginia Tech. Okrem toho poskytoval pred NCAA, Obrovským 10, Obrovským 12, Ivy League, Národným asociáciou atletických trénerov, spoločnosti na vysokých školiacich trénerov, ako aj Americkej neurológie.

Henry je partnerom súdneho oddelenia spoločnosti Montgomery McCracken. Svoju metódu zameriava na priemyselné súdne spory. Dylan radí jednotlivcov, inštitúcie, ako aj organizácie týkajúce sa katastrofických záležitostí o zranení v športe, primeranej správe športových otrasov, ako aj iných športových zranení, ako aj záležitostí TBI. Často poskytuje, ako aj autorské články o týchto právnych problémoch, ako aj presne o tom, ako títo jednotlivci, ako aj inštitúcie môžu znížiť svoje nebezpečenstvo právnej zodpovednosti za zranenia súvisiace so športom, ako aj ochranu pred súdnymi spormi vyplývajúcimi z udalostí súvisiacich so športom.

Sachs je partnerom súdneho oddelenia spoločnosti Montgomery McCracken a nedávno sa nedávno pripojil k praxi zranenia športu.

O Montgomery McCracken

Montgomery McCracken je právnická firma s úplnými službami s kanceláriami v Pensylvánii, New Yorku, New Jersey a Delaware. Firma zastupuje vedúce podniky, nadnárodné spoločnosti, neziskové organizácie, ako aj jednotlivcov na rôznych trhoch v zložitých sporoch, značných obchodných transakciách a zložitých sporoch. Viac informácií o Montgomery McCracken alebo o jeho oblastiach metódy nás nájdete na internete na adrese www.mmwr.com alebo na Twitteri na adrese @mmwr_law.

Zdieľajte toto:
Facebook
Twarch
E -mail

Leave a Reply

Your email address will not be published.